Yksilöllinen valmennus

Ratkaisukeskeinen valmennus / coaching

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa asiakas selkeyttää työelämäänsä tai yksityiselämäänsä liittyviä tavoitteita, päämääriä ja arvoja, luo niiden mukaista toimintaa vastavan suunnitelman ja poistaa esteitä suunnitelman toteuttamisen tieltä. Valmennuksessa kiinnitetään erityistä huomiota prosessiin, jolla tavoitteita kohti on tarkoitus edetä. Prosessi on yhtä kuin arkinen tekeminen, joten sen muokkaaminen omannäköiseksi on ensiarvoisen tärkeää.

Valmennukseen tullessa ei tarvitse olla kysymyksiä tai ongelmaa määriteltynä. Ratkaisukeskeistä menetelmää käytetään mm. urasuunnittelun, ammatillisen kehittymisen ja elämäntapamuutosten tueksi. Valmennus jäsentää ajattelua, vie fokusta tilanteen ydinasioihin ja katalysoi tarvittavien arkisten tekojen muutosta tai aloitusta.