Tulossa: Itsetuntemuksen jatkokurssi - päivä Enneagrammin parissa

Share |
08.06.2018

Kaikille Enneagrammin perusteet tunteville syventävä "päiväretriitti" 17.11.2018. Paikkana Espoon työväenopisto, Tapiola.

Kurssin tavoitteena on ymmärtää ihmisen persoonallisuutta motivaation ja tunteiden tasolla, ei vain käyttäytymisen perusteella. Syvennät tietojasi Enneagrammista ja lisäät itsetuntemustasi ja ymmärrystäsi sanattomasta viestinnästä. Syvennät myös ymmärrystäsi erilaisista persoonallisuustyypeistä: kustakin tyypistä löytyy useita variaatioita riippuen tyypin “siivestä” ja vaistotyypistä. Tutustuminen niihin selittää miksi samaa persoonallisuustyyppiä olevat ihmiset voivat olla niin erioloisia ja käyttäytyä eri tavoin. 
Enneagrammi on syvällinen, moniulotteinen ja ennen kaikkea dynaaminen malli ihmisluonnosta.
Kurssilla on etua siitä, että tunnet Enneagrammin persoonallisuustyypit pääpiirteittäin.

Ilmoittautuminen on käynnissä työväenopiston sivuilla!