Itsetutkimuksen jatkokurssi Enneagrammin avulla 3.-4.3.2018

Share |
25.10.2017

Kurssin tavoitteena on ymmärtää ihmisen persoonallisuutta motivaation ja tunteiden tasolla, ei vain käyttäytymisen perusteella. Kurssilla syvennät tietojasi Enneagrammista ja lisäät itsetuntemustasi ja ymmärrystäsi sanattomasta viestinnästä. 

Syvennät myös ymmärrystäsi erilaisista persoonallisuustyypeistä: kustakin tyypistä löytyy useita variaatioita riippuen tyypin “siivestä” ja vaistotyypistä. Tutustuminen niihin selittää miksi samaa persoonallisuustyyppiä olevat ihmiset voivat olla niin erioloisia ja käyttäytyä eri tavoin.
Enneagrammi on syvällinen, moniulotteinen ja ennen kaikkea dynaaminen malli ihmisluonnosta.
Kurssilla on etua siitä, että tunnet Enneagrammin persoonallisuustyypit pääpiirteittäin.

Kurssi on osa Espoon työväenopiston tarjontaa. Ilmoittautuminen käynnistyy tammikuussa 2018 täällä.

25.10.2017Itsetutkimuksen jatkokurssi Enneagrammin avulla 3.-4.3.2018
24.10.2017Itsetuntemuksen peruskurssi Enneagrammin avulla 27.-28.1.2018