Transformational Leader -koulutus


Haetko tuloksia ihmisten kautta vai ihmisten kanssa?

Klikkaa tästä auki

TRANSFORMATIONAL LEADER -esite - tutustu ihmisten johtamisen tärkeimpiin teemoihin

Transformational Leader on ihmisten johtamisen koulutusohjelma, joka haastaa johtajat ja esimiehet kehittämään johtajuuttaan syvällisen itsetuntemuksen kautta. Koulutamme esimiehiä, jotka luovat rohkeaa, kokeilevaa ja avointa yrityskulttuuria.

Tarjoamme keväällä ja syksyllä 2016 avoimia workshoppeja ihmisten johtamisen tärkeimmistä aiheista. Seuraava vuoden mittainen koulutusryhmä (sis. 10 ryhmäpäivää ja yksilövalmennusta) aloittaa tammikuussa 2017.

Vuoden kestävään koulutusohjelmaan voi hakea jo nyt ottamalla yhteyttä kouluttajiin Laura Rinne tai Tuire Salminen (etunimi.sukunimi@luovu.fi).


Seuraava koulutusohjelma alkaa tammikuussa 2017. Tule syksyn workshoppeihin tutustumaan!

Workshopit syksyllä 2016


Transformational Leader -workshopit ovat joko aamun tai yhden päivän mittaisia ammatillisia koulutuksia, jotka tukevat johtajuutta ja hyvinvointia. Samalla voit tutustua vuoden mittaisen koulutusohjelman sisältöön.

Transformational Leader -kokemuksellinen workshop la 10.9. klo 11-17

Itsetuntemuksen ja johtamistaitojen yhteensovittamisen päivä.

Harjoituksia ja kokemuksellista oppimista siitä, kuinka pienillä päänsisäisilläkäännöksillä saa vuorovaikutukseen uudenlaista syvyyttä ja tehokkuutta ja johtamiseen lisää voimavaroja. Tärkeä teema on myös kehon ja mielen yhteistyö johtamisessa.

Päivän aikana sivutaan useita ihmisten johtamiseen ja kehittymiseen liittyviä
teorioita, mutta pääpaino on sekä yksin että ryhmän kanssa tehtävissä
harjoituksissa. Tavoitteena on laajentaa osallistujien tietoisuutta omista ihmisten
johtamisen kyvyistään ja siitä, miten tukea toisten kehittymistä.


Tätä koulutusta pilotoimme monen eri alojen esimiesten ja
hr-ihmisten kanssa viime keväänä kolmeen otteeseen, ja kaikki opit piloteista
on nyt uusien osallistujien saatavilla!

Päivän hinta: 370 euroa + alv 24%.

Paikka: Lauttasaari, Helsinki

Lue Tuire Salmisen artikkeli kehotietoisuuden kasvattamisesta, joka on yksi Transformational Leader -koulutuksen teemoista:

Transformational Leader –aamut (kerran kuukaudessa)

Pureudutaan yhteen ihmisten johtamisen teemaan kerrallaan. Yhdessä ne ovat kattava pakettiesimiehen johtamistaidoista, ja toimivat myös yksittäin. Osallistua voi siis kaikkiin aamuihin tai valita tietyt aamut. Jokaisessa aamussa on

  • aiheesta alustus
  • harjoituksia ja keskustelu
  • “take away” mukaan omaan johtamisen arkeen.

Hetkessä johtaminen Pe 2.9. klo 8.30 – 12

Esimiestehtävissä yltää parempiin tuloksiin, kun tiedostaa omat taipumuksensa tietynlaisiin toiminta- ja kommunikaatiomalleihin. Tiedostaminen johtaa vähitellen valinnan mahdollisuuteen toimia, ei aina omien totuttujen mallien mukaan, vaan tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Mallit ovat yleensä jähmeitä ja automaattisia, kun taas hetkessä johtaminen on luovaa, tuoretta ja uutta synnyttävää.


Vaikuttava kohtaaminen

Pe 7.10. klo 8:30 - 12

Miksi meidän on helpompaa kohdata tehtäviä ja tekemistä kuin
ihmisiä ja olemista? Menestyksekäs ihmisten johtaminen vaatii tarkkuutta
vuorovaikutustilanteissa. Mistä syntyy vaikuttava kohtaaminen, ja miten
minuutin vaikuttava kohtaaminen ihmisten välillä voi olla tuloksekkaampaa
johtamista kuin käsillä olevan ongelman ratkaiseminen.

Arvostavasti kohdatut ihmiset voivat paremmin ja kykenevät
luovempaan työskentelyyn - ja ratkaisevat mielellään yhä haastavampia
ongelmia.

Lue Tuire Salmisen artikkeli aiheesta:


Johtaminen omasta ytimestä käsin

Pe 4.11. klo 8:30 - 12:00

Päätökset, joiden kanssa päivittäin on tekemisissä, eivät aina voi
pohjautua omasta mielestä parhaimpaan vaihtoehtoon, kun kyseessä on
orgnanisaation hyvä ja monet intressit. Kuitenkin transformatiivisen,
uutta luovan johtajuuden kehittymiselle on tärkeää olla yhteydessä omaan
ytimeensä - omiin arvoihin, motiiveihin ja tarpeisiin. Tiedostamalla erot ja
yhtäläisyydet oman johtamistavan ja oman ytimen kesken pystyy paremmin tekemään
objektiivisia, faktoihin perustuvia ja kuitenkin inhimillisiä päätöksiä. Rohkaistumalla
katsomaan sisäänpäin saa käyttöönsä koko kapasiteettinsa, ytimensä, josta
nousee tuottoisa, vaikuttava ja myötätuntoinen johtajuus.


Erilaisuuden johtaminen

Pe 9.12. klo 8:30 – 12

Jos esimies haluaa realisoida oman sekä toisten koko potentiaalin,
on lähtökohtana ymmärrys ihmisten erilaisuudesta. Ei riitä että hyväksyy
ihmisten erilaisuuden - on ymmärrettävä, miten
ihmiset ovat erilaisia.

Jos pelkästään siedämme ihmisten erilaisuutta emmekä arvosta sitä,
työn tekemisen fokus ja teho heikkenevät. Konflikteja syntyy tai niiden uhka
kasvaa. Väsymme. Jotta voimme johtaa vaikuttavasti ja myötätuntoisesti ja
tukea omaa sekä muiden kasvua, meidän on suostuttava avoimeen ja rohkeaan
erilaisuuden opiskeluun. Ei niin, että lyömme leimoja otsaan, vaan niin että
näemme toiminnan ja ajatusten takana olevan ihmisen.


Aamun workshopin hinta yksittäin 185 euroa tai kaikki neljä
yhteensä 650 euroa.

Tutustu kouluttajiin tästä.

Osallistujien kommentteja Transformational Leader - workshopeista keväällä 2016:

"Uusia näkökulmia itseen ja johtamiseen. Koulutus, jonka jälkeen olo oli kuin olisin ollut miniretriitillä."

"Fokus itsessä ja kahdenvälisissä suhteissa. Erilaista verrattuna tiiminrakennuskoulutuksiin."

"Pysähtymistä isojen asioiden eteen. Ei tule muuten tehtyä".

"Toivoisin, että esimieskoulutus menisi juuri tähän suuntaan!"


TRANSFORMATIONAL LEADER -esite - tutustu ihmisten johtamisen tärkeimpiin teemoihin