Esimiesvalmennukset ja -koulutukset

Luovun esimiesvalmennus lähtee esimiehen/johtajan tarpeesta tulla kohdatuksi omana itsenään. Esimiestyö on vaativa palvelutehtävä, jossa johtajaidentiteetti (tai sen koettu puute) voi muodostua painolastiksi tai elämää rajoittavaksi tekijäksi ilman itsetuntemusta ja tietoisuutta oman persoonan rakenteesta.

Valmennuksissa ei pyritä erottelemaan esimiestehtävää ja muita elämänalueita rooleiksi, vaan päinvastoin opetellaan olemaan kaikkialla yksi ja sama ihminen - se joka kaikkien "roolien" ytimessä on. Erilaiset tehtävät ja olosuhteet vaativat erilaisia taitoja ja tietoja, mutta elämänlaadun ja hyvinvoinnin pohjana on kyky olla olosuhteista riippumatta oma itsensä.Esimiesvalmennuksia/-koulutuksia on saatavilla mm. seuraavilta osa-alueilta:
  • esimiehen vuorovaikutuskyky ja haastavat tapaukset työyhteisössä
  • työkyvyn/johtamiskyvyn tukeminen henkisesti kuormittavassa tilanteessa
  • työyhteisön dynamiikan ymmärtäminen persoonallisuustyyppien kautta
  • uupuminen: mitä työuupumus on, miten toimia kun työyhteisössä uuvutaan
Valmennuksissa hyödynnetään psykologista ja kokemuksellista lähestymistä käsillä olevaan aiheeseen. Analyyttisen ja tiedollisen puolen parina on oppiminen "ei-tietämällä", käytännön kokemisen ja harjoitusten avulla. Lisätietoja valmennusmahdollisuuksista: Laura Rinne, p. 045 6752402, laura.rinne@luovu.fi.