Enneagrammi


Enneagrammi on modernia psykologiaa ja ikivanhaa henkistä viisautta yhdistävä persoonallisuusoppi. Se esittelee meille ihmisyyden yhdeksän erilaista puolta, persoonallisuustyyppiä, jotka eroavat toisistaan mm. käyttäytymisen takana olevan motivaation, tunnereaktioiden ja puolustusmekanismien osalta.

Enneagrammi auttaa näkemään oman ja muiden käyttäytymisen taakse. Se on henkinen työkalu - parhaimmillaan opaskartta kasvuun ja elämänlaadun muutokseen. Sen avulla voi oppia tekemään arvokkaita huomioita jokapäiväisistä valinnoistamme ja toimimaan tietoisemmin.

Enneagrammista on hyötyä kaikille, jotka haluavat oppia tuntemaan paremmin itseään ja läheisiä ihmisiä, ymmärtämään käyttäytymisemme takana olevia tiedostamattomia motiiveja ja lisäämään avointa ja neutraalia suhtaumista elämän erilaisiin käänteisiin.

Tällä hetkellä emme järjestä avoimia tapahtumia.